Ο χρήστης javier sanjuan σας πρόσθεσε στον κύκλο Google+

Παρακολουθήστε τον javier και μοιραστείτε περιεχόμενο μαζί του, προσθέτοντάς τον σε έναν κύκλο.
Δεν γνωρίζετε αυτόν τον χρήστη; Δεν χρειάζεται να τον προσθέσετε (θα βλέπει μόνο όσα μοιράζεστε μαζί του). Μάθετε περισσότερα.
Άτομα που μπορεί να γνωρίζετε στους κύκλους του χρήστη javier sanjuan. Προβολή όλων »
1 κοινό άτομο
Προσθήκη στους κύκλους
2 κοινά άτομα
Προσθήκη στους κύκλους
1 κοινό άτομο
Προσθήκη στους κύκλους
Αλλάξτε τον τύπο του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας στέλνει ο χρήστης Google+. Προβάλλετε το προφίλ του χρήστη javier ή αποκλείστε javier τον πλήρως.
Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043 USA
Read more ...

Η Sofia Kitsou σας πρόσθεσε στον κύκλο Google+

Ο χρήστης Sofia υπάρχει ήδη στους κύκλους σας. Μάθετε περισσότερα.
Άτομα που μπορεί να γνωρίζετε στους κύκλους του χρήστη Sofia Kitsou. Προβολή όλων »
Προσθήκη στους κύκλους
Αλλάξτε τον τύπο μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας στέλνει το Google+.
Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043 USA
Read more ...

Benjamin, γνωρίζετε τους χρήστες Harry Dinis ή Cash Upton;

Άτομα που ενδέχεται να γνωρίζετε στο Google+
Αυτή η ειδοποίηση στάλθηκε στη διεύθυνση santorini20111@gmail.com. Δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε περιστασιακές ενημερώσεις σχετικά με τη δραστηριότητα στο Google+ και τις προτάσεις των φίλων σας; Αλλάξτε το είδος των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας στέλνει το Google+.
Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043 USA
Read more ...

Ο χρήστης Pantelis Spiridakis σας πρόσθεσε στον κύκλο Google+

Παρακολουθήστε τον Pantelis και μοιραστείτε περιεχόμενο μαζί του, προσθέτοντάς τον σε έναν κύκλο.
Δεν γνωρίζετε αυτόν τον χρήστη; Δεν χρειάζεται να τον προσθέσετε (θα βλέπει μόνο όσα μοιράζεστε μαζί του). Μάθετε περισσότερα.
Άτομα που μπορεί να γνωρίζετε στους κύκλους του χρήστη Pantelis Spiridakis. Προβολή όλων »
1 κοινό άτομο
Προσθήκη στους κύκλους
1 κοινό άτομο
Προσθήκη στους κύκλους
1 κοινό άτομο
Προσθήκη στους κύκλους
Αλλάξτε τον τύπο του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας στέλνει ο χρήστης Google+. Προβάλλετε το προφίλ του χρήστη Pantelis ή αποκλείστε Pantelis τον πλήρως.
Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043 USA
Read more ...