Ενδέχεται να χάνετε πελάτες λόγω ανακριβούς ωραρίου λειτουργίας στην καταχώρισή σας.

Τα ωράρια που επί του παρόντος επισημαίνονται ως "Το ωράριο λειτουργίας μπορεί να διαφέρει" με πορτοκαλί χρώμα εμφανίζουν τα μη επιβεβαιωμένα ωράρια λειτουργίας. Τα επιβεβαιωμένα "Ωράρια λειτουργίας σε αργίες" επισημαίνονται με πράσινο χρώμα όπου έχετε ορίσει ειδικά ωράρια λειτουργίας.