Ο χρήστης Faical Ezzat ακολουθεί τον χρήστη Pippolino Kinderspielpark στο Google+

Επισκεφτείτε τη σελίδα Pippolino Kinderspielpark για να προσθέσετε τον Faical Ezzat στους κύκλους της σελίδας σας, ώστε να στοχεύετε το περιεχόμενο που μοιράζεστε μαζί του.
Να είστε προσεκτικοί όταν μοιράζεστε πληροφορίες με ξένους.Αν δεν γνωρίζετε αυτά τα άτομα, σάς συνιστούμε να μην τα προσθέσετε στους κύκλους σας. Μπορείτε, επίσης, να αποτρέψετε τυχόν περαιτέρω επικοινωνία μαζί τους κάνοντας αποκλεισμό αυτών των ατόμων.
Κατάργηση εγγραφής από αυτά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.Προβολή του προφίλ του χρήστη Faical ή οριστικός αποκλεισμός του χρήστη Faical.
Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043 USA
Read more ...

Benjamin, γνωρίζετε το χρήστη Tony Mosiman;

Άτομα που ενδέχεται να γνωρίζετε στο Google+
2 κοινά άτομα
Αυτή η ειδοποίηση εστάλη στη διεύθυνση santorini20111@gmail.com. Δεν θέλετε να λαμβάνετε περιστασιακές ενημερώσεις σχετικά με τη δραστηριότητα του Google+ και προτάσεις φίλων; Κατάργηση εγγραφής από αυτά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043 USA
Read more ...