Ο George μόλις υπέβαλε μια κριτική για την επιχείρηση Iama Wine Store στο Google My Business

Iama Wine Store
Μόλις λάβατε μια κριτική 4 αστεριών
“Ok”
– George Logos
Αυτή η κριτική δεν έχει εγκριθεί ακόμα και μπορεί να καταργηθεί από τη σελίδα σας. Μάθετε περισσότερα για τις πολιτικές σχετικά με τις κριτικές.
Επικοινωνήστε μαζί μας
Επισκεφτείτε το Κέντρο βοήθειας
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043
Κατάργηση εγγραφής από αυτά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Read more ...