Βελτιώσεις στην Πολιτική απορρήτου και στα Στοιχεία ελέγχου διαχείρισης απορρήτου

Google
Updating Our Privacy Policy
Αυτόν τον μήνα, επικαιροποιούμε την Πολιτική απορρήτου μας, για να σας διευκολύνουμε να κατανοήσετε ποια στοιχεία συλλέγουμε, καθώς και γιατί τα συλλέγουμε. Επίσης, έχουμε λάβει μέτρα για τη βελτίωση του Ελέγχου ρυθμίσεων απορρήτου και άλλων στοιχείων ελέγχου που παρέχουμε για τη διασφάλιση των δεδομένων σας και την προστασία του απορρήτου σας.
Τίποτα δεν αλλάζει σχετικά με τις τρέχουσες ρυθμίσεις σας ή τον τρόπο επεξεργασίας των στοιχείων σας. Αντιθέτως, βελτιώσαμε τον τρόπο με τον οποίο περιγράφουμε τις πρακτικές μας και τον τρόπο που επεξηγούμε τις επιλογές που έχετε για την επικαιροποίηση, τη διαχείριση, την εξαγωγή και τη διαγραφή των δεδομένων σας.
Πραγματοποιούμε αυτές τις επικαιροποιήσεις, καθώς τίθεται σε ισχύ ο νέος κανονισμός για την προστασία δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και χρησιμοποιούμε την ευκαιρία για να κάνουμε βελτιώσεις για τους χρήστες της Google σε ολόκληρο τον κόσμο.
Πιο κατανοητή Πολιτική απορρήτου
Πιο εύκολη δομή και σαφέστερη γλώσσα
Βελτιώσαμε την πλοήγηση και την οργάνωση της πολιτικής, για να βρίσκετε πιο εύκολα το περιεχόμενο που αναζητάτε. Επίσης, εξηγούμε τις πρακτικές μας λεπτομερέστερα και με σαφέστερη γλώσσα.
Νέα περιγραφικά βίντεο και εικόνες
Συχνά, μια οπτική περιγραφή είναι πιο εύκολη στην κατανόηση σε σύγκριση με ένα μεμονωμένο κείμενο, επομένως προσθέσαμε σύντομα βίντεο και εικόνες σε όλη την πολιτική.
Ενσωματωμένα στοιχεία ελέγχου διαχείρισης απορρήτου
Διευκολύνουμε τη μετάβαση σε σημαντικές ρυθμίσεις απευθείας από την πολιτική, βοηθώντας σας να κάνετε τις επιλογές σας σχετικά με το απόρρητο.
Η αναθεωρημένη πολιτική είναι διαθέσιμη εδώ και θα τεθεί σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018.
Βελτίωση των στοιχείων ελέγχου διαχείρισης του απορρήτου σας
Το προηγούμενο έτος, ενημερώσαμε τη σελίδα Η δραστηριότητά μου, προκειμένου να έχετε καλύτερη πρόσβαση και να διαχειρίζεστε τα δεδομένα στον Λογαριασμό σας στη Google. Επίσης, παρουσιάσαμε έναν ανασχεδιασμένο Πίνακα ελέγχου που σας επιτρέπει να βλέπετε εύκολα μια επισκόπηση των προϊόντων που χρησιμοποιείτε και των δεδομένων που σχετίζονται με αυτά.
Αυτόν τον μήνα, ενημερώσαμε τον Έλεγχο ρυθμίσεων απορρήτου με νέες εικόνες και παραδείγματα, για να σας βοηθήσουμε να κάνετε πιο σωστές επιλογές σχετικά με τα βασικά στοιχεία ελέγχου διαχείρισης του απορρήτου σας. Καθώς κατανοούμε ότι οι προτιμήσεις σας μπορεί να αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου, ο νέος Έλεγχος ρυθμίσεων απορρήτου σας δίνει τη δυνατότητα να εγγραφείτε για τακτικές υπενθυμίσεις, προκειμένου να ελέγχετε τις ρυθμίσεις απορρήτου σας.
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα παραπάνω, καθώς και με άλλα στοιχεία ελέγχου για τη διαχείριση του απορρήτου σας, επισκεφτείτε τον Λογαριασμό σας στη Google.
Read more ...

Σημαντική ειδοποίηση ασφαλείας

Benjamin Deneke
Αποκλείστηκε προσπάθεια σύνδεσης
santorini20111@gmail.com
Κάποιος χρησιμοποίησε μόλις τον κωδικό πρόσβασής σας για να προσπαθήσει να συνδεθεί στον λογαριασμό σας. Η Google απέκλεισε την προσπάθεια, αλλά θα πρέπει να ελέγξετε τι συνέβη.
Λάβατε αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έτσι ώστε να ενημερωθείτε σχετικά με σημαντικές αλλαγές στον Λογαριασμό σας και στις υπηρεσίες Google.
et:5
Read more ...

[Important Reminder] Review your data retention settings before they take effect on May 25, 2018

Dear Google Analytics Customer,
We recently sent an email introducing new data retention controls that allow you to manage how long your user and event data are stored by Google Analytics. We would like to remind you that the new data retention settings will soon take effect - on May 25, 2018.
If you haven't already done so, please review and confirm these settings (Property ➝ Tracking Info ➝ Data Retention) as Google Analytics will begin to delete data according to these settings starting May 25.
Impact of this setting as of May 25 is the following:
  • Any user and event data that is older than your retention setting will be marked for permanent deletion, and will no longer be accessible in Google Analytics.
  • Deletion will affect the use of segmentation, some custom reports and secondary dimensions when applied in date ranges older than your retention setting.
  • Reports based on aggregated data will not be affected.
Find out more
You can also learn more about these data retention settings or how Google Analytics is committed to safeguarding your data.
Thanks,
The Google Analytics Team
Read more ...

Iama Wine Store - Απόδοση στο Google για τον μήνα Απρίλιο 2018

Read more ...

Σημαντική ειδοποίηση ασφαλείας

Benjamin Deneke
Αποκλείστηκε προσπάθεια σύνδεσης
santorini20111@gmail.com
Κάποιος χρησιμοποίησε μόλις τον κωδικό πρόσβασής σας για να προσπαθήσει να συνδεθεί στον λογαριασμό σας. Η Google απέκλεισε την προσπάθεια, αλλά θα πρέπει να ελέγξετε τι συνέβη.
Λάβατε αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έτσι ώστε να ενημερωθείτε σχετικά με σημαντικές αλλαγές στον Λογαριασμό σας και στις υπηρεσίες Google.
et:5
Read more ...

Σημαντική ειδοποίηση ασφαλείας

Benjamin Deneke
Αποκλείστηκε προσπάθεια σύνδεσης
santorini20111@gmail.com
Κάποιος χρησιμοποίησε μόλις τον κωδικό πρόσβασής σας για να προσπαθήσει να συνδεθεί στον λογαριασμό σας. Η Google απέκλεισε την προσπάθεια, αλλά θα πρέπει να ελέγξετε τι συνέβη.
Λάβατε αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έτσι ώστε να ενημερωθείτε σχετικά με σημαντικές αλλαγές στον Λογαριασμό σας και στις υπηρεσίες Google.
et:5
Read more ...

Updates about the Ad Technology Provider Controls launching ahead of the GDPR

Google
Dear Partner,
As we shared in March, we are launching new Ad Technology Provider (ATP) Controls for you to choose the ad technology providers who will be able to serve and measure ads on your sites and apps for users in the European Economic Area (EEA). The controls will launch on Monday, May 7 for DFP and shortly after for AdSense and AdMob, and your settings will take effect on May 25, 2018.
We encourage you to use these controls to choose your preferred list of ad technology providers. The full list of ad technology providers featured in those controls is available in the Help Center for DFP/AdX, AdSense, and AdMob. All providers listed have shared certain information that is required by the GDPR. If you don't engage with the controls to choose your own list, we will apply a 'commonly used' list of ad technology providers. The commonly used list comprises the ad technology providers associated with the most revenue to publishers from EEA users from all programmatic demand sources.
Within these controls, you will also have the ability to:
  • Present users a choice between personalized and non-personalized ads. We have already made documentation (DFP, AdSense) available for you to pass a non-personalized signal in our tags. App developer guides are available for passing this signal (DFP Android, DFP iOS, AdMob Android, AdMob iOS).
  • Select to serve only non-personalized ads to all users in the EEA, if you wish.
  • Choose which reservation line items are eligible to serve in personalized and non-personalized mode.
Finally, to further clarify requirements under our updated EU Consent policy, as well as Google's controller position, we have published additional information on our Help Center to fully address your questions (DFP/AdX, AdSense, AdMob).
If you have any questions about this update, please don't hesitate to reach out to your account team or contact us through the Help Center.
Sincerely,
The Google Team
Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043
You have received this mandatory email service announcement to update you about important changes to your Google product or account.
Read more ...