Νέα σύνδεση από Chrome σε Windows

Νέα σύνδεση από Chrome σε Windows
Γεια σας Benjamin ,
Ο Λογαριασμός σας Google santorini20111@gmail.com μόλις χρησιμοποιήθηκε για σύνδεση από την εφαρμογή Chrome σε Windows.
Benjamin Deneke
santorini20111@gmail.com
Windows
Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017 6:42 μ.μ. (Χειμερινή ώρα Ανατολικής Ευρώπης)
Ελλάδα*
Chrome
Δεν αναγνωρίζετε αυτήν τη δραστηριότητα;
Ελέγξτε τώρα τις συσκευές που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα.

Για ποιο λόγο λάβατε αυτό το μήνυμα; Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη την ασφάλειά σας και θέλουμε να σας διατηρούμε ενημερωμένους σχετικά με τις σημαντικές ενέργειες στο λογαριασμό σας.
Δεν ήταν δυνατό να διαπιστώσουμε εάν έχετε χρησιμοποιήσει αυτό το πρόγραμμα περιήγησης ή τη συσκευή με το λογαριασμό σας στο παρελθόν. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν συνδέεστε για πρώτη φορά από έναν νέο υπολογιστή, τηλέφωνο ή πρόγραμμα περιήγησης, όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ανώνυμης ή απόρρητης περιήγησης του προγράμματος περιήγησής σας ή όταν διαγράφετε τα cookie ή όταν κάποιος άλλος αποκτά πρόσβαση στο λογαριασμό σας.
Με εκτίμηση,
Η ομάδα των Λογαριασμών Google
*Η τοποθεσία είναι κατά προσέγγιση και καθορίζεται από τη διεύθυνση IP από την οποία προερχόταν.
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν μπορεί να λάβει απαντήσεις. Για να υποβάλετε σχόλια σχετικά με αυτήν την ειδοποίηση, κάντε κλικ εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το Κέντρο βοήθειας για Λογαριασμούς Google.
Έχετε λάβει αυτήν την υποχρεωτική ανακοίνωση υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με σημαντικές αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο προϊόν ή στο Λογαριασμό σας Google.
© 2017 Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Read more ...

Your Google My Business Performance Report for December 2016

Iama Wine Store
 
Your summary for December*
 
260
people saw your business on Google Maps
154
people saw your business on Google Search
5
people asked for directions to your business
2
people found your phone number on Google and called your business
Get all of the details
 
Learn More
 
Get it on Google Play
 
Download on the App Store
Ask an Expert
 
 
*Values are captured at Pacific Time. Values are approximate, and only significant values may be shown.
© 2017 ​G​o​o​g​l​e​ ​I​n​c​.​ ​1​6​0​0​ ​A​m​p​h​i​t​h​e​a​t​r​e​ ​P​a​r​k​w​a​y​,​ ​Mountain View, CA 94043 USA
This email was sent to you because you indicated that you'd like to receive insights from Google My Business. If you don't want to receive such emails in the future, please unsubscribe here. You can also change your preferences on your Google My Business settings page by logging into https://business.google.com/settings.
————————————————— —————————————————
Read more ...